Tools voor creativiteit

Home > Beeldaspecten > Vorm > Restvorm

Restvorm

Als je vormen plaatst in een beeldvlak creëer je in de ruimte tussen de vormen een nieuwe vorm. De eigenlijke getekende vorm noem je de positieve vorm. De vorm daaromheen noem je de negatieve- of restvorm. Links zie je drie vormen. Daartussen lijkt een driehoek te zitten. De rode vormen zijn positief en tastbaar. De restvorm is negatief en niet tastbaar

De tussenruimtes zijn de vormen die je niet echt maakt, maar die ontstaan doordat je de positieve vormen plaatst en schuift.

Restvormen zijn erg belangrijk. Zij bepalen mede hoe je beeld er uiteindelijk gaat uitzien. De restvorm is er altijd en daarom belangrijk om rekening mee te houden.

Met restvormen kan je ook leuke effecten krijgen. Je kan ze gebruiken om bijzondere beelden te maken.

Voorbeelden van Restvorm

Contact