Tools voor creativiteit

Home > Beeldaspecten > Vorm > Vormaspecten

Vormaspecten

Er zijn hele simpele, wiskundige, vormen zoals een cirkel of kubus. Maar de meeste vormen zijn heel complex, zoals een stoel of bloem.

Een vorm kan verschillende uiterlijke kenmerken hebben. Op deze pagina vind je verschillende uiterlijke kenmerken – genaamd ‘vormaspecten’.

 

Voorbeelden van Vormaspecten

beeldend aspect: vlakke vorm

Vlakke vorm

Een vorm kan vlak of ruimtelijk zijn. Een vlakke vorm heeft een lengte en breedte en is tweedimensionaal. Een vlak kan je van één kant bekijken.

Voorbeelden van vlakke vorm

beeldend aspect: ruimtelijke vorm

Ruimtelijke vorm

Een ruimtelijke vorm is driedimensionaal en heeft een lengte, breedte en diepte. Een ruimtelijke vorm neemt ruimte in, je kan het van verschillende kanten bekijken. Meer informatie over ruimtelijke vormen vind je bij het beeldend aspect ‘ruimte’.

Voorbeelden van Ruimtelijke vorm

beeldend aspect: organische vorm

Organische vorm

Organische vormen zijn vormen die gebaseerd zijn op menselijke, dierlijke en plantaardige vormen. Het zijn vormen zonder duidelijke rechte lijnen.

Je kan denken aan beelden van bloemen of mensen, maar ook auto’s en gebouwen kunnen organische vormen hebben. Een auto heeft bijvoorbeeld aerodynamische vormen om zo min mogelijk luchtweerstand te hebben. Er zijn ook gebouwen die vormen uit de natuur nemen als inspiratie. Deze stijl heet ‘organische architectuur’

 

Voorbeelden van Organische vorm

beeldend aspect: geometrische vorm

Geometrische vorm

Geometrische vormen zijn vormen die je maak met een liniaal of passer. Het zijn meetkundige vormen/wiskundige figuren zoals een cirkel, rechthoek of driehoek. Over geometrische vormen kan je geen meningsverschil hebben: een bal is cirkelvormig en een voetbalveld is rechthoekig.

Geometrische vormen zijn vlak (tweedimensionaal). Ruimtelijke geometrische vormen noem je stereometrisch, zoals een kubus of piramide.

 

Voorbeelden van Geometrische vorm

beeldend aspect: symmetrsiche vorm

Symmetrische vorm

Sommige voorwerpen zijn symmetrisch: een deel kan gespiegeld worden rond een (of meerdere) symmetrieas(sen). De spiegeling hoeft niet heel nauwkeurig te zijn, het gaat meer om een gelijkmatige verdeling van de beide kanten van de as.

Symmetrische vormen geven een rustige en gebalanceerde indruk.

Een asymmetrische vorm is ongelijkwaardig.

 

Voorbeelden van Symmetrische vorm

beeldend aspect: open vorm

Open vorm

Een open vorm is een vorm met veel gaten en openingen. Bij een open vorm kan je de binnenkant (deels) zien. Een open vorm lijkt lichter te zijn dan een gesloten vorm. Een gebouw met veel grote ramen lijkt opener en daardoor toegankelijker dan een gesloten gebouw zonder ramen.

Voorbeelden van Open vorm

beeldend aspect: gesloten vorm

Gesloten vorm

Een gesloten vorm is een vorm met weinig of geen gaten en openingen. Bij een gesloten vorm kan je de binnenkant niet zien. Deze vormen voelen zwaarder en massiever aan dan een open vorm.

Voorbeelden van Gesloten vorm

beeldend aspect: enkelvoudige vorm

Enkelvoudige vorm

Een voorwerp die bestaat uit één vorm noem je een enkelvoudige vorm. Een voetbal, liniaal, CD zijn enkelvoudige vormen.

Voorbeelden van Enkelvoudige vorm

beeldend aspect: samengestelde vorm

Samengestelde vorm

Een voorwerp die uit meerdere vormen bestaat noem je een samengestelde vorm. Een stoel bestaat uit meerdere vormen: poten, leuning, zitvlak.

Voorbeelden van Samengestelde vorm

beeldend aspect: massieve vorm

Massieve vorm

Een massieve vorm is helemaal van één materiaal gemaakt. De vorm is niet hol en daardoor ook zwaar en stevig, denk maar aan een betonnen blok.

Voorbeelden van Massieve vorm

beeldend aspect: holle vorm

Holle vorm

Een holle vorm is een vorm met een lege ruimte binnenin. Een voetbal is hol. Een kast is een holle constructie.

Voorbeelden van Holle vorm

Contact